รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมจัดงานคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสุชาดา ทรรพนันทน์) ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๙๕ อำเภอเมืองตรัง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดโครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (นายอำพร ณ นิโรจน์) ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เพื่อให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ พร้อมประชุม ทีม One Home จังหวัดตรัง ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว รักษาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และหัวหน้าสำนักงานการเคหะ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินการจัดโครงการข้างต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทมาจอยกัน (ออแกไนท์) ประชุมดังกล่าวด้วย

จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกวนกุน โดยมีนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลควนกุน พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ พร้อมชมกิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลควนกุน อาทิ การสานตะกร้าเชือกป่าน การทำขนมลา ขนมพอง ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้พบปะกับผู้สูงอายุและได้นำมาตรการขับเคลื่อนงานรับรองสังคมสูงอายุ การออม และการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการสร้างสุขที่ปลายทาง พร้อมให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วย

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP