คณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนตามนโยบาย “No Gift” เนื่องในวันธรรมาภิบาล รฟม. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงนามประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดตามนโยบาย “No Gift” เนื่องในวันธรรมาภิบาล รฟม. (GCG Day) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดยพร้อมกันนี้ รฟม. ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ลดความเสี่ยงการทุจริต ป้องกันการกระทำผิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน” และนิทรรศการ GCG Edutainment ณ อาคาร 1 รฟม. ถนนพระราม 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตไปยังพนักงาน รฟม. รวมถึงกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.