รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม เพื่อดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต สัญญาที่ 4 จะดำเนินการยกอุปกรณ์และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ    จุดเชื่อมต่อ BTS ถึง แยก คปอ. และเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึงวัดสายไหม   ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ซอยพหลโยธิน 45 บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 ถึง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณสถานีบริการน้ำมัน SHELL ถึง ซอยพหลโยธิน 61 บริเวณมูลนิธิโพธิภาวนา ถึง รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ ถึง แยก คปอ.

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทาง   ฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า บริเวณซอยพหลโยธิน 47 ถึง ม.ศรีปทุม บริเวณซอยพหลโยธิน 61 ถึง ซอยพหลโยธิน 67 บริเวณแยกหอประชุมกองทัพอากาศ(ทอ.) ถึง รร.ฤทธิยะวรรณาลัย และ ถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ถึง วัดสายไหม

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินหรือถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและ   ฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

  1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อ BTS ถึง ธนาคารทหารไทย (สนง.ใหญ่)

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง(ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า คงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออก คงมี 3 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข     0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

________________________________