กรมทางหลวง สรุปสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ปีงบประมาณ 61 จับกุมได้กว่า 5 พันคัน พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินบนทางหลวงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 นั้น กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ดำเนินการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักและการจัดหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) จากทุกสถานีฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนรถเข้าชั่งทั้งหมดจำนวน 29,377,295 คันจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั้งสิ้น 72 สถานี ได้ดำเนินการกวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 5,010 คัน ในส่วนการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินตามประเภทวัสดุบรรทุกสามารถแบ่งได้ดังนี้ วัสดุหิน ดิน ทราย 36% สินค้าการเกษตร 21% วัสดุก่อสร้าง 15% และอื่นๆ 9% ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลคาดว่ามีรถบรรทุกต่อเติมผิดกฎหมาย จำนวน 424 คัน

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่า กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวง รวบรวมรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่มีการต่อเติมผิดกฎหมาย เพื่อประสานข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบและหามาตรการลงโทษ นอกจากนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ผู้ประกอบการขนส่งบรรทุกน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษาทางหลวงและยังลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างสะพานและทางลอดอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการหรือประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลน้ำหนักรถบรรทุกเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)