ขายทอดตลาด ปปง. คึกคัก สร้อยทอง แหวนทองขายดี ยอดประมูลสูงกว่าราคาเริ่มต้นหลักหมื่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2562 ประเภท ทองรูปพรรณ พระเครื่อง กล้องส่องทางไกล และเครื่องประดับ จำนวน 49 รายการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้จำนวน 44 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 895,250 บาท โดยรายการที่น่าสนใจ เช่น

  1. 1. สร้อยคอทองคำลายสี่เสา น้ำหนักประมาณ 45.6 กรัม และกรอบพระเลี่ยมทองพร้อมมพระ น้ำหนักประมาณ 23.5 กรัม จบการประมูลที่ 92,800 บาท จากราคาเริ่มต้น 59,600 บาท
  2. กำไลข้อมือทองประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ 14.2 กรัม จบการประมูลที่ 35,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 23,700 บาท
  3. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ 6.1 กรัม จบการประมูลที่ 30,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 14,600 บาท
  4. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวรูปดอกไม้ น้ำหนักประมาณ 5.7 กรัม จบการประมูลที่ 24,100 บาท จากราคาเริ่มต้น 13,000 บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ หรือ
  • QR Code

***************************