ก.แรงงาน เทรน ช่างซ่อมรถบรรทุก ฟรี ฝึกจบมีงานทำ

กพร. เปิดรับสมัครอบรม พัฒนาฝีมือช่าง สาขาบำรุงรักษารถบรรทุก ประจำศูนย์บริการ เตรียมขยายสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ ฝึกฟรี มีงานทำ


นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร.ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก พร้อมเปิดศูนย์บริการโปรทรัค สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเร็วๆนี้ กพร.จึงได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับบริษัทจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสการมีงานทำของกลุ่มคนในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งที่มีวุฒิการศึกษาและไม่มีวุฒิการศึกษา ให้มีขีดความสามารถที่ได้มาตรฐานตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครฝึกอบรมสาขาการบำรุงรักษารถบรรทุก ประจำศูนย์บริการ คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ทำงานประจำในศูนย์บริการ หรือช่างที่มีประสบการณ์ผ่านงานการซ่อมรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถหางานทำรวมถึงเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ โดยบริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อขยายสาขากว่าอีก 100 สาขาทั่วประเทศ อาทิ นครราชสีมา นครสวรรค์ สระบุรี สุราษฏร์ธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์ นครปฐม ขอนแก่น สงขลา สุรินทร์ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก สมุทรสาคร สมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบส่วนหัวของรถบรรทุก การบำรุงรักษาตัวถัง ชุดไฮโดรลิค ชุดช่วงล่างรถบรรทุก การบำรุงรักษายาง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศรถบรรทุก เป็นต้น อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ หรือ เว็บไซต์บริษัทสามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชันเซ็นเตอร์ จำกัด www.protruck.co.th หรือ 065 – 8699994 การฝึกอบรมนี้ นอกจากจะเป็นการฝึกยกระดับฝีมือช่างของศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถให้บริการลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการรถบรรทุก สามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทันต่อความต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือในตลาดแรงงาน รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป อธิบดี กพร. กล่าว