กระทรวงสาธารณสุข ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561 สืบสานพุทธศาสนา

กระทรวงสาธารณสุข ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ที่วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน พร้อมมอบเงินให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบตู้ยาสามัญ ยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น. ที่ วัดพุทธปัญญา  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี   ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพุทธปัญญา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบำรุงวัด พร้อมมอบเงินให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบตู้ยาสามัญ ยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

สำหรับเครื่องพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย 1.เครื่องสักการะบูชา  ได้แก่ ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน เทียนพระปาติโมกข์ 1 ชุด 2.องค์พระกฐิน ได้แก่ ไตรจีวร บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร โคมไฟตั้งโต๊ะ ช้อนส้อมคาว-หวานพร้อมซองบรรจุ ปิ่นโตสแตนเลส กระติกน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 2.5 ลิตร พรม หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลือง ผ้าแพรสีเหลือง อย่างละ 1 ชุด 3.เครื่องมือโยธา ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง ประกอบด้วย ไขควง ค้อน คีม

วัดพุทธปัญญา ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข ด้านทิศใต้ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา เกิดขึ้นโดยศรัทธาของ นางสาวไสว ทองแจ้ง ยกโฉนดที่ดิน 3 โฉนด ถวายหลวงพ่อปัญญานันทะ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  เพื่อสร้างวัดถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในมหามงคลสมัยกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542  ได้นามว่า “วัดพุทธปัญญา”  ลักษณะการก่อสร้างเสนาสนะ เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ในสมัยของ นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะนั้น รับวัดนี้ไว้ในความอุปถัมภ์และได้แต่งตั้งข้าราชการร่วมเป็นกรรมการสนับสนุนพัฒนาวัด โดยการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า จึงเป็นสื่อศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมบำเพ็ญกุศล  ศึกษา  ปฏิบัติธรรม   วัดนี้เน้นการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานเป็นหลัก  มติมหาเถรสมาคมให้วัดพุทธปัญญาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3   ปัจจุบันมี พระมหาทวี โพธิเมธี เป็นเจ้าอาวาส  และมีพระภิกษุ จำพรรษา ทั้งสิ้น 30 รูป ทั้งนี้ ในโอกาสวันลอยกระทง ทางวัดได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนมาร่วมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยอันงดงามอีกด้วย