ทองรูปพรรณขายดี ปปง. เตรียมจัดขายทอดตลาดครั้งต่อไป 28 พ.ย. 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2562 ประเภท       ทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ และพระเครื่อง จำนวน 58 รายการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยสามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินได้จำนวน 53 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,220,250 บาท โดยรายการที่น่าสนใจ เช่น

  1. 1. สร้อยข้อมือทอง ประดับอัญมณีสีดำ พร้อมระย้ากลม 1 ลูก น้ำหนักประมาณ 15.8 กรัม จบการประมูลที่ 9,200 บาท จากราคาเริ่มต้น 7,000 บาท
  2. พระผงสีดำ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ 5.7 กรัม จบการประมูลที่ 4,400 บาท จากราคาเริ่มต้น 2,700 บาท
  3. 3. สร้อยคอทอง ประดับอัญมณีสีขาว สลักอักษร SONIA น้ำหนักประมาณ 57 กรัม จบการประมูลที่ 66,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 62,200 บาท
  4. สร้อยคอทอง ลายเม็ดมะยม น้ำหนักประมาณ 53.3 กรัม จบการประมูลที่ 61,900 บาท จากราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
  5. กำไลข้อมือทอง 2 กษัตริย์ น้ำหนักประมาณ 74.6 กรัม จบการประมูลที่ 86,900 บาท จากราคาเริ่มต้น 83,300 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. กำหนดดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ประเภททองรูปพรรณ พระเครื่อง กล้องส่องทางไกลและเครื่องประดับ จำนวน 49 รายการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สินครั้งต่อไป สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ หรือ
  • QR Code

***************************