SACICT นำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่ผ่านการพัฒนา ต่อยอด จัดแสดงในงาน Craft Trend Fair 2018 ณ CoEx Hall C โซน International กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

งาน Craft Trend Fair เป็นงานแสดงสินค้าหัตถกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย Korea Craft & Design Foundation (KCDF) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Ministry of Culture, Sports and Tourism) และเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศของ SACICT

สำหรับงาน Craft Trend Fair นั้น จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้งานหัตถกรรมของเกาหลีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงการส่งเสริมเครือข่ายงานหัตถกรรมในเอเซียเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในแต่ละปีมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 600 ราย และมียอดผู้เข้าชมกว่า 30,000 คน

SACICT มุ่งเน้นด้านการต่อยอดทางการตลาด จึงนำผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการระหว่างปี 2560-2561 เช่น โครงการประกวด Innovative Craft Award โครงการไทยนวัตศิลป์ และโครงการ Craft Co Creation รวมถึงสินค้าที่สมาชิกฝากจำหน่ายรวมกว่า 128 รายการ มาร่วมทดสอบตลาดภายในงาน ซึ่งเป็นประเภทของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และสินค้าแฟชั่น ที่สร้างสรรค์จากงานหัตถกรรมหลากหลายประเภท เช่น งานเบญจรงค์ งานจักสาน งานผ้า งานไม้ และงานโลหะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมงานซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่ชื่นชอบงานศิลปะ และผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว