รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 26,031 ราย (เพิ่มขึ้น 80 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 16 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 36 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,553 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,324 ราย(97.28%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 196 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 624 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 28 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(19) ตาก(3) นครปฐม(2) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) ราชบุรี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(3) สมุทรปราการ(1) นนทบุรี(3) และ อยู่ระหว่างการประสาน(3) มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศไนจีเรีย 2 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 4 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 114.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 90 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.7)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,412 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 525,776 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,616 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,896 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 20 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,199 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 300,752 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 2,437ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 820 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม