“หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการแล้ว..ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร จ.กาญจนบุรี!!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน จ.กาญจนบุรี ตามที่มีการร้องขอ โดยช่วยทำฝนให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อดินที่มีความแห้งและ ช่วยพืชชนิดต่างๆ ที่กำลังอยู่ในระยะเจริญเติบโต

 

 

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงไปเมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2561 เนื่องด้วยเข้าสู่ฤดูหนาวที่สภาพอากาศไม่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง และพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในระยะการเก็บเกี่ยว แต่ได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ความต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน และพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่มีการร้องขอหากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อ วันที่  20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานของ จ.กาญจนบุรี ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรของ อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ และ อ.ศรีสวัสดิ์ ช่วยให้บริเวณพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งและ มีชนิดพืชที่เพาะปลูกอยู่ในระหว่างกำลังเจริญเติบโต ได้แก่ ข้าวระยะแตกกอ สร้างรวง จำนวน 2,822 ไร่     อ้อยระยะตั้งต้น แตกกอ ยืดปล้อง จำนวน 61,028 ไร่ ข้าวโพดระยะติดฝัก จำนวน 36,655 ไร่ มันสำปะหลัง จำนวน 12,250 ไร่ ยางพารา จำนวน 5,024 ไร่ สับปะรด จำนวน 5,598 ไร่ และพืชชนิดอื่นๆ จำนวน 1,636 ไร่ รวมพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น จำนวน 125,013 ไร่ มีน้ำหล่อเลี้ยงให้เติบโตต่อไปได้

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดนครสวรรค์ได้เปิดเตรียมพร้อมปฏิบัติการทุกวันเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำและตามที่มีการร้องขอจากเกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงทุกวัน และปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพาอากาศมีความเหมาะสม ซึ่งในระหว่างนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำลังเตรียมพร้อมการซ่อมบำรุงอากาศยาน บุคลากรด้านการบินและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติภารกิจสู้ภัยแล้งในปี 2562 ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ!!

**********************************

“กรมฝนหลวงและการบินเกษตร!!