“รมช.อธิรัฐ รับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพชรบุรี ก่อนมอบแขวงทางหลวงวางแผนปรับปรุงถนนเพชรเกษมช่วงแยกหุบกะพง”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่สามแยกหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล เขต 2 จ.เพชรบุรี, ส.ส.สุชาติ อุสาหะ เขต 3 จ.เพชรบุรี และนายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในการปรับปรุงทางแยกบนถนนเพชรเกษม บริเวณทางเข้าโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดตัดทางแยก ไม่มีจุดกลับรถ เป็นเส้นทางสายหลักมีปริมาณรถสัญจรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาล ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ จึงได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงเพชรบุรีเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบให้แล้วเสร็จในปี 2565 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างต่อไป

จากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสี่แยกท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 งานปรับปรุงแยกท่ายาง ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปีงบประมาณ 2564 ของกรมทางหลวงโดยได้เริ่มดำเนินการสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ก่อนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการออกแบบและปรับปรุงแบบตามมติที่ประชุมฯ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักจัดกรรมสิทธิ์ประเมินราคาเวนคืนที่ดินและเจรจากับประชาชน