รองนายก “ฉัตรชัย” เยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวริมละลม บุรีรัมย์ ให้บริการประชาชนเขตเมือง ช่วยลดความแออัด รพ.ใหญ่

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวริมละลม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวนำร่องเขตเมืองระยะแรก ที่ได้รับการจัดสรรงบกลาง ประมาณปี 2559 เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองของจังหวัด ได้รับบริการปฐมภูมิสะดวก ไม่ไปแออัดในโรงพยาบาลใหญ่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและเปิดป้ายอาคารคลินิกหมอครอบครัวริมละลม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน ในชุมชน อย่างใกล้ชิดทุกกลุ่มวัย ทั้งการรักษาพยาบาล-ส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค-ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างทัดเทียม ช่วยลดเวลา  รอคอยและลดความแออัด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ก่อสร้างคลินิกหมอครอบครัวรองรับ งาน บริการปฐมภูมิประชาชนในเขตเมือง ในปีงบประมาณ 2559 ได้คัดเลือกนำร่องสร้าง 8 แห่ง ในปี 2560 ถึง2562 ขยายเพิ่มอีก 8 แห่ง รวมเป็น 16 แห่ง ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 แห่ง คือ บุรีรัมย์ กำแพงเพชร  ขอนแก่น เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ และตราด อยู่ระหว่างดำเนิน 8 แห่ง ได้แก่ ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก น่าน มหาสารคาม        อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่ สงขลา และยะลา และเตรียมก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทั้งจังหวัดให้ได้ 158 ทีม ในปี 2569 ซึ่งปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัวทั้งจังหวัด 21 ทีม เป็นคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 3 ทีมกระจายอยู่ในจุดที่ประชาชนเดินทางสะดวก ประกอบด้วย สาขาสหชัชวาล สาขาเทศบาล และสาขาอบจ.เก่า ซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และสหวิชาชีพอื่นๆ ในปี 2561 สามารถดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วยประคับประคองได้ครบทุกคน ดูแลผู้พิการร้อยละ 94.66  และตรวจพัฒนาการเด็ก 0–5 ปี มากกว่าร้อยละ 99.10 สร้างความผูกพัน ประชาชนเชื่อมั่น มีผู้รับบริการมากขึ้นถึงร้อยละ 78.12

สำหรับคลินิกหมอครอบครัว (ริมละลม) เป็นคลินิกหมอครอบครัวที่สร้างขึ้นในเขตเมือง เพื่อทดแทนสาขาสหชัชวาลที่ได้เช่าอาคารพาณิชย์สำหรับให้บริการ มีผู้รับบริการเฉลี่ย 210 คนต่อวันทำให้ค่อนข้างแออัด   โดยได้รับงบประมาณ 44 ล้านบาท สร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น เริ่มเปิดให้บริการเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ดูแลประชากร 11,817 คน มีระบบเชื่อมต่อโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เช่น ระบบเวชภัณฑ์และยา การส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ และระบบส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น

“ต่อไปนี้ ชาวบุรีรัมย์ในเขตเมืองที่เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน ไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาลจังหวัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งจะได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัวอย่างใกล้ชิด มีแพทย์และทีมหมอครอบครัว ดูแลเริ่มแรกทุกเรื่อง ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว