ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์ บางขุนเทียนชายทะเล และบริเวณใกล้เคียง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ณ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่แยกนาหลวง ถึงถนนเลียบคลองสรรพสามิต
  • ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า
  • ถนนประชาอุทิศ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ 70 ถนนอนามัยงามเจริญ ถนนพุทธบูชา ถนนสาขลา-นาเกลือ ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ถนนวัดยายร่ม
  • ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงถนนเลียบคลองสรรพสามิต
  • ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ถึงถนนสุขสวัสดิ์

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

การประปานครหลวง