SACICT เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนหัตถกรรม ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561

SACICT เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนหัตถกรรม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยระดับชั้นครู และสมาชิก SACICT กว่า 50 ราย อาทิ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ

ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
7 – 16 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พบกันที่โซน “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) SACICT” บริเวณถนนป่าโทน ติดกับเวทีกลาง วัดพระราม

สอบถามข้อมูลโทร 1289

ภาพประกอบจาก Google