รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 8 – 10 ชิดทางเท้า 3 ช่องจราจร

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยรามคำแหง 8 – 10 ชิดทางเท้า 3 ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีรามคำแหง 12  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบริเวณซอยรามคำแหง 8 – 10 ชิดทางเท้า 3 ช่องจราจร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรามคำแหง 12 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง  มีผลให้การจัดจราจรแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

การจัดจราจร พื้นราบบริเวณซอยรามคำแหง 8 – 10

ช่วงที่ 1 :        ช่วงเวลา 05.30 – 12.00 น. ของทุกวัน

ขาเข้าสัญจรได้ 3 ช่องจราจร ขาออกสัญจรได้ 1 ช่องจราจร

ช่วงที่ 2 :        ช่วงเวลา 12.00 – 05.30 น. ของทุกวัน

ขาเข้าสัญจรได้ 2 ช่องจราจร ขาออกสัญจรได้ 2 ช่องจราจร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางยังคงสัญจรเข้า-ออก ซอยรามคำแหง 8 และ 10 ได้ตามปกติ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้   ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

_________________________________