รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 25,692 ราย (เพิ่มขึ้น 93 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 59 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 22 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 12 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,460 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) รักษาหายป่วยแล้ว 24,542 ราย(95.52%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 96 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,067 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 59 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก สมุทรสาคร(51) พระนครศรีอยุธยา(5) กรุงเทพฯ(2) ปทุมธานี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ การรักษาที่กรุงเทพ(8) สมุทรปราการ(1) และชลบุรี(13) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศอิหร่าน 1 ราย

– จากประเทศญี่ปุ่น 4 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 12 ราย

– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย

– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

– จากประเทศคูเวต 1 ราย

– จากประเทศสาธารณรัฐยูกันดา 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 112 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 88 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ78.3)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,054 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 514,996 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,463 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,783 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,197 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 288,229 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 2,468 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 633 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย