SACICT ยกงาน Crafts ส่งตรงถึงมือคุณ กับ SACICT Shop Application

“เราจะทำให้งานคราฟท์มีชีวิต และร่วมสมัยกับไลฟ์สไตล์” คือ สิ่งที่ SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของงานหัตถศิลป์ไทยให้ประชาชนเกิดความนิยมมากยิ่งขึ้น
SACICT Shop เป็นร้านจัดแสดงและจำหน่ายงานหัตถศิลป์ไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย จากฝีมือการสร้างสรรค์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT อาทิ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ ของที่ระลึก และอื่นๆ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.อยุธยาฯ และยังมี SACICT Shop ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ตอีกด้วย เพื่อให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของงานหัตถศิลป์ในโลกอันไร้พรมแดน และเพิ่มโอกาสผลักดันงานหัตถศิลป์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

การต่อยอดการพัฒนาร้าน SACICT Shop ในอนาคต SACICT ได้วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถ และขยายโอกาสทางการค้าให้กับร้าน SACICT Shop เพิ่มมากขึ้น โดยจะดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย จากครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิกของ SACICT ที่มีการผลิตงานหัตถศิลป์ที่โดยเด่น สวยงาม ปราณีต ทันสมัย เข้ามาจำหน่ายภายในร้าน SACICT Shop เพิ่มมากขึ้น โดย SACICT จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้รับรองคุณภาพ และความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่คัดสรรมาจำหน่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถใช้งานได้จริงกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

นอกจากนี้ SACICT ยังได้มีการจัดทำ SACICT Shop Application ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบนี้ลูกค้าจะสามารถเข้าไปเลือกชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงหน้าร้าน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด SACICT Shop Application ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android และพิมพ์คำว่า “SACICT Shop” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1289