กสร. เตือนสถานประกอบกิจการระวังไฟไหม้ช่วงลอยกระทง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนสถานประกอบกิจการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันเหตุไฟไหม้ช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมแนะเพิ่มความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยอันดับแรก

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอันตรายจากการจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตและสร้างความความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ จึงขอฝากเตือนไปยังสถานประกอบกิจการ ในบริเวณใกล้เคียงควรกำชับให้ลูกจ้างตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรที่ไม่ได้ทำงานให้เรียบร้อย และจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อจะป้องกันความเสียหายและ ลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่และป้ายเตือนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ โป๊ะที่ชำรุดหรือมีผู้คนหนาแน่น สถานที่เล่นดอกไม้ไฟ และต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านคำนึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดการกระทำที่เสี่ยงต่ออันตรายใด ๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างสนุกสนานรื่นเริงและปลอดภัย