วว.เปิดงานสัมมนาออนไลน์ NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID – 19 กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “NATIVE  COSMEBIZ FIGHT COVID – 19 กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal” ผ่านโปรแกรม Zoom

เพื่อยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความตระหนักต่อการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพสินค้าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวมีสิทธิสมัครเข้าร่วม “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยให้ได้รับตราสัญญาลักษณ์ FDA THAI HERB”  ฟรี!  โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 (ถ่ายทอดสัญญาณจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย

1.FDA  Thai Herb สู่คุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร

2.Efficacy  Evaluation  Test   พิสูจน์ความจริงไปกับการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัด

3.ASEAN Cosmetic  GMP วางแผนการผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GMP ASEAN

4.Line  Social  Commerce  ช่องทางมาแรงที่ห้ามพลาด

5.TikTok  Media  Workshop  เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วว. อย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท Beautynista

————————————–