กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ บ่ายสาม 26 ก.พ. 64 ถึงเที่ยง 27 ก.พ. 64 เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้า

การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่สามารถใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทาง

แอปพลิเคชัน MWA onMobile

บริการ e-Service https://eservicesapp.mwa.co.th/

ตัวแทนรับชำระเงินออนไลน์ อาทิ บิ๊กซี โลตัส เซ็นทรัล กรุงไทย next TMBtouch เป็นต้น

เคาน์เตอร์บริการในห้างสรรพสินค้า ทั้ง 4 แห่ง

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 facebook  twitter หรือ line @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง