พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมี อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับพายุโซนร้อน “ตู้เจวียน” ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์แล้ว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

สำหรับภาคกลาง

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ลักษณะอากาศเช่นนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกัน การระบาดของศัตรูพืชจําพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆ ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก

สำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ การสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2.5 มีการสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน

สำหรับภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

เนื่องจากมีหมอกในตอนเช้า และมีแดดจัดในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการระบาดของศัตรูพืช จำพวกหนอนและเพลี้ยในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เกษตรกรควรเฝ้าระวังและป้องกัน การระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวไว้ด้วย

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

สำหรับวันนี้ บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย