คณะทำงาน กอนช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเค็ม

ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ เขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่พื้นที่เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในวันที่พุธที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

โดยการลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในครั้งนี้สืบเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง อย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับทุกภาคส่วนในการใช้น้ำ

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมชลประทาน ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมค่าความเค็ม และมาตรการควบคุมและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มเพื่อการผลิตน้ำประปา พร้อมเสนอการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค