คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมลงพื้นที่เผยแพร่บทบาทภารกิจ กฎหมาย พร้อมเชิญชวนจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อประชาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯและตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงพื้นที่

สำหรับการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แนะนำบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กฎหมายคุ้มครองพยาน และกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จากนั้นได้เชิญชวน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนคลองบางน้อยและผู้นำชุมชนในเขตตลิ่งชัน ที่เข้าร่วมงานและมีความพร้อมและสนใจ ให้ประธานชุมชนและคณะกรรมการฯ ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนระงับข้อพิพาทในพื้นที่ ทั้งนี้ มีศูนย์ที่สนใจสมัครยื่นคำร้องขอจัดตั้ง จำนวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์คลองบางน้อย ศูนย์ชุมชนฉิมพลี ศูนย์ชุมชนวัดทองเชือกหนังหมู่ 8 ศูนย์วัดมะกอก และตั้งในศูนย์สนบางเสาธง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชัน ให้การสนับสนุนด้วย