ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ที่บรรจบกับท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ขาเข้า) ช่วงคลองสองต้นนุ่น ในคืนวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ขาเข้าและขาออก) ตั้งแต่คลองบ้านม้า ถึงคลองสองต้นนุ่น

ถนนร่มเกล้า 1 ถนนพัฒนาชนบท 2 ถนนพัฒนาชนบท 3 ถนนพัฒนาชนบท 4

ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกศรีนุช ถึงคลองตาพุก (รวมซอยแยก ทั้ง 2 ฝั่ง)

ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ ถึงแยกศรีอุดม (รวมซอยแยก ทั้ง 2 ฝั่ง)

ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองจันทร์เก็จ (รวมซอยแยก ทั้ง 2 ฝั่ง)

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android