รมว.สุชาติ กำชับ สปส. เตรียมพร้อมเปิดระบบและศูนย์ทบทวนสิทธิ์ “ม33เรารักกัน”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับ สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อมระบบลงเบียนออนไลน์และศูนย์ทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ให้มีความพร้อม อำนวยความสะดวกรองรับผู้ประกันตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ ม33เรารักกัน ว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการ ม33เรารักกัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

จึงได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านโครงการ ม33เรารักกัน โดยเฉพาะระบบการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.ม33เรารักกัน.com ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เพื่อให้ระบบมีความพร้อม สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับปริมาณการลงทะเบียนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้เป็นจำนวนมาก

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ยังได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ได้ โดยผู้มีสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ 31 ธ.ค.63

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มี.ค.64 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น‘เป๋าตัง’วันที่ 15 – 21 มี.ค.64 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ครั้งละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ในวันที่ 22,29 มี.ค. และวันที่ 5,12 เม.ย.64 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

ส่วนการขอทบทวนสิทธิ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถขอทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 15-28 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.64 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น‘เป๋าตัง’วันที่ 15 – 21 มี.ค.64 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ วันที่ 5 – 11 เม.ย. 64 ได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ครั้งละ 2,000 บาท วันที่ 12,19 เม.ย.64 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’จ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ้านธงฟ้าที่ใช้แอป “ถุงเงิน” โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.– 31 พ.ค.64