“กรมพินิจ” จับมือ “เชฟแคร์ส” จัดโครงการ “Chef Cares Education จากพี่เพื่อน้อง”

หวังผลักดันเยาวชนเป็นเชฟระดับประเทศ สร้างแรงบัลดาลใจหลังปล่อยตัวไม่กลับไปทำผิดซ้ำตามแนวทาง รมว.ยุติธรรม

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิ เชฟแคร์ส (Chef Cares Foundation) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนสู่การเป็นเชฟระดับประเทศ โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม พร้อมทั้งรับเยาวชนเข้าฝึกงานกับเชฟชั้นนำระดับประเทศ

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการ Chef Cares Education จากพี่เพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสามารถผันตัวเองเป็นเชฟหรือผู้ประกอบการอาหารในอนาคตหลังจากได้รับการปล่อยตัว และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ตามแนวทางของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

โดยกรมพินิจฯ มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6 คน เป็นเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา, บ้านปรานี และบ้านอุเบกขา โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 เดือน (15 ก.พ. – 30 มิ.ย.) ในหลักสูตรเชฟอาหารไทย พร้อมทั้งการได้รับแรงบันดาลใจโดยนักจิตวิทยา และเชฟชั้นนำระดับประเทศ ตลอดจนได้รับโอกาสเข้าฝึกงานในร้านเชฟชั้นนำระดับประเทศอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน (12 เม.ย. – 30 มิ.ย.)

“โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เชฟแคร์ส ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยมีเป้าหมายและปณิธานในการส่งเสริมอาหารไทยออกสู่เวทีโลก ไม่ว่าการส่งเสริมอาหารในประเทศไทย การใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นและภูมิภาค การอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรมอาหารของไทย ตลอดจนการอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นเชฟ หรือผู้ประกอบการอาหารได้ในอนาคต อีกทั้งการช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุขในรูปแบบการส่งมอบอาหารกลางวันที่สร้างสรรค์จากเชฟแนวหน้าของประเทศไทย โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น กรณีไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา” พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าว

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสู่การเป็นเชฟระดับประเทศ โดยการสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม พร้อมทั้งการฝึกงานกับเชฟชั้นนำระดับประเทศ

เพื่อให้เยาวชนสามารถผันตัวเองเป็นเชฟหรือผู้ประกอบการอาหารในอนาคตพร้อมทั้งมีอาชีพที่ยั่งยืน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในการให้โอกาสเยาวชนที่ก้าวพลาดให้ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยงามต่อไป