รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 25,241 ราย (เพิ่มขึ้น 130 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantineเพิ่มขึ้น 13 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้า รพ. 1 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 55 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,311 ราย)

เสียชีวิตรวม 83 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 24,070 ราย(95.36%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 124 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,088 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 61 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก สมุทรสาคร(35) กรุงเทพมหานคร(7) ปทุมธานี(10) พระนครศรีอยุธยา(4) นครปฐม(3) นนทบุรี(2)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ การรักษาที่กรุงเทพ(9) และชลบุรี(4) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศเดนมาร์ก 3 ราย

– จากประเทศเยอรมนี 2 ราย

– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

– จากประเทศอิตาลี 1 ราย

– จากประเทศเมียนมา 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย

– จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย

– จากประเทศคูเวต 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 110 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 85.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ77.4)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,924 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 505,309 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,643 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,709 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 27 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,191 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 274,875 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ อยู่ที่ 2,712 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 484 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย