พม. ช่วยเหลือหญิงอายุ 58 ปี ฐานะยากจน อาศัยในบ้านสภาพเก่าผุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่ จ.พัทลุง

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ.กรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีสื่อโทรทัศน์นำเสนอข่าวหญิงรายหนึ่งอายุ 58 ปี อยู่ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีฐานะยากจน อาศัยอยู่บ้านไม้สภาพเก่าผุพัง ฝาผนังบ้านหลุดหาย ห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้ และไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้นำหมู่บ้านเคยร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการระดับจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือทุกปี แต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆ

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจสอบขอเท็จจริง พบว่า หญิงคนดังกล่าวอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้สภาพเก่าผุพังตามที่ปรากฏข้อมูลในข่าว พ่อ-แม่เสียชีวิต มีพี่น้อง 4 คน แต่ขาดการติดต่อตั้งแต่ปี 2545 ทั้งนี้ หญิงคนดังกล่าวมีทรัพย์สินเป็นบ้านและที่ดินทำกิน รวมจำนวน 7 ไร่ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนด้านความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เคยได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 2,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เมื่อปี 2560 และได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 จากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของรัฐบาลเป็นเงิน 15,000 บาท ส่วนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการเราชนะ ได้ติดต่อลงทะเบียนที่อำเภอควนขนุน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 64 แต่การยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้ายังไม่สำเร็จ ด้านรายได้ เดิมเคยประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ประมาณเดือนละ 1,300 บาท แต่ปัจจุบันว่างงาน ไม่มีรายได้ อาศัยเพาะปลูกผักสวนครัว เพื่อเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ดังนี้

1) อำเภอควนขนุน สนับสนุนเงินสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 30,000 บาท ภายใต้โครงการ ”บ้านปันศรัทธา เอื้ออาทร อำเภอควนขนุน”

2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอควนขนุน สนับสนุนเสาไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว ระหว่างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

อีกทั้ง มีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว ดังนี้

1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง จะประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน เพื่อขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อมอบให้ใช้สำหรับการเพาะปลูก

2) อพม. ตำบลควนขนุน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามประเมินการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด