สอศ. ร่วมมืออีซูซุ เปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 18 ก.พ.64 ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายปิยะ ภาตะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งมอบสื่ออุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านยานยนต์ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน จากอีซูซุ เช่น ชุดรถยนต์เพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ โดยในศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี จะประกอบไปด้วย 7 สถานี

1.สถานีปรับตั้งเครื่องยนต์

2.สถานีตรวจเช็คเกียร์อัตโนมัติ

3.สถานีตรวจเช็คเกียร์ธรรมดา

4.สถานีถอด-ประกอบเฟืองท้าย

5.สถานีปรับตั้งเฟืองท้าย

6.สถานีตรวจเช็คระยะ

7.สถานีระบบไฟฟ้าและวิเคราะห์รถยนต์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะในการเรียน ให้กับนักเรียน นักศึกษาด้านยานยนต์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความจดจำ สามารถนำไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป