เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ…ส่งมอบขยะพลาสติกสะอาดที่ได้รับบริจาคจากประชาชน น้ำหนักรวม 85 กิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิล

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง ส่งมอบขยะพลาสติกสะอาดที่ได้รับบริจาคจากประชาชน น้ำหนักรวม 85 กิโลกรัม บริเวณ อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ ให้กับหน่วยรถจัดเก็บพลาสติกภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เพื่อนำไปรีไซเคิลสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผ้าไตร จีวร ถวายแด่พระสงฆ์ ต่อไป