กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 4 แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 4 แล้วเสร็จ โดยมีจุดเริ่มต้นระหว่าง กม.70+200 – กม.82+000 รวมระยะทางยาว 11.8 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีความสำคัญเป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งนับวันมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างทางหลวงมาตรฐานทางชั้นพิเศษ โดยขยายทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และมีเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจร กว้าง 4.2 เมตร คันทางเดิมปรับปรุงความลาดผิวทางให้เสมอระดับผิวทางเดิม พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถ ติดตั้งไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม งบประมาณ 487,319,000 บาท

โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 โทร 0 7534 0565 หรือสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์