ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ให้กับบุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 11 เมษายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ให้กับบุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล และร่วมรดน้ำขอพรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม