รมว.แรงงาน สั่งเยียวยาจนท.แรงงานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

รมว.แรงงาน สั่งเยียวยาเหตุเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ถูกรถบัสชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ดอยรวก จังหวัดตาก สั่งกสร. ช่วยเหลือเต็มที่ พร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังป้องกันเหตุซ้ำรอย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เสียชีวิตขณะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรถบัสรับส่งแรงงานเมียนมาเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณดอยรวก อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561 ที่ผ่านมานั้น ตนเองรู้สึกเสียใจมากกับการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพและทุ่มเทกับการทำงาน จึงขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาแก่ครอบครัว ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมไปถึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นครอบครัวของนางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ ผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอด เงินสะสมเงินสมทบจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินประกันชีวิตจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน เงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เงินช่วยเหลือค่าพิธีศพ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน และดำเนินการขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ อาทิ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นอกจากนี้ กสร. ได้ขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่นางสาวมานิดา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและวงศ์สกุลสืบไป