รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 24,786 ราย (เพิ่มขึ้น 72 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 3 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 48 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,038 ราย)

เสียชีวิตรวม 82 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) รักษาหายป่วยแล้ว 23,563 ราย(95.07%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 680 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,141 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จาก สมุทรสาคร(16) นครปฐม(1) สมุทรปราการ(2) ปทุมธานี(1) ขอนแก่น(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 รายและเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(3) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 109 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 84 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ76.8)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 498,203 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,139 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,637 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 30 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,190 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 266,445 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,176 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 41 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย