กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนสถานประกอบการ และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

เมื่อคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงพื้นที่ตลาดนกฮูก ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้เจ้าของพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อกำหนดกฎหมายทั้งการจำหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าร้านค้าต่าง ๆ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 13 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ในการช่วยลดปัญหาผลกระทบในด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด

โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422