รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณคลองบางซื่อ ในวันที่ 18–28 กุมภาพันธ์ 2564

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณคลองบางซื่อ  ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 43 ถึง ซอยลาดพร้าว 43/2 ระยะทาง 300 เมตร ในวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์  2564  เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานทดสอบสะพานข้ามคลองบางซื่อ สำหรับการขนส่งคานทางวิ่ง ชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) ของการก่อสร้างเสาสายทางรถไฟฟ้า จากสถานีภาวนา มุ่งหน้า สถานีโชคชัย 4  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 – 01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณหน้าโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถึง ซอยลาดพร้าว  43 ระยะทาง 300 เมตร โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว มุ่งหน้ารัชดา – ลาดพร้าว ใช้ช่องทางพิเศษ ในฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทดแทน

วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออกบริเวณซอยลาดพร้าว 43 ถึง ซอยลาดพร้าว 43/2 ระยะทาง 300 เมตร โดยให้ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว มุ่งหน้าบางกะปิใช้ช่องทางพิเศษ ในฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มี  ความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

—————————————————————————