ปปง. จัดขายทอดตลาดรับลอยกระทง พระเครื่อง ทองรูปพรรณ รวมกว่า 60 รายการ

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ และพระเครื่อง จำนวน 58 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. พระหลวงพ่อเงิน พร้อมกรอบทองคำ น้ำหนัก 11.3 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท
  2. พระไพรีพินาศ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ 9 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 3,700 บาท
  3. พระเครื่องรูปครุฑขี่ราหูอมจันทร์ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ 34 กรัม จำนวน 1 องค์ ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท
  4. สร้อยคอทองคำลายสี่เสาโปร่ง น้ำหนัก 30.4 กรัม จำนวน 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
  5. สร้อยคอทอง ลายเม็ดมะยม พร้อมระย้ารูปหัวใจ น้ำหนักประมาณ 7.6 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
  6. สร้อยคอทอง 2 กษัตริย์ ลายเม็ดมะยม น้ำหนักประมาณ 63.3 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 77,600 บาท
  7. สร้อยข้อมือทอง ลายตัด พร้อมจี้รูปตะกร้า น้ำหนักประมาณ 78.1 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 106,000 บาท
  8. สร้อยข้อมือทอง (มีรูปหัวใจ) ลายผ่าหวาย น้ำหนักประมาณ 7.6 กรัม จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 9,850 บาท
  9. กำไลข้อมือทอง 2 กษัตริย์ น้ำหนักประมาณ 74.6 กรัม จำนวน 1 ชุด (จำนวน 10 อัน) ราคาเริ่มต้น 90,900 บาท
  10. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีม่วงล้อมอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ 6.8 กรัม จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 7,750 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 2/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th

    ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ

…………………………………………….