ผู้สนใจส่งงานออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. คึกคัก ยังเปิดรับถึง 30 เม.ย. 64

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชนนั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 มีผู้สนใจโหลดรายละเอียดการประกวดกว่า 3,060 ครั้ง และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 331 ผลงาน แบ่งออกเป็น ขนาด 2 ตัน จำนวน 116 ผลงาน และขนาด 5 ตัน จำนวน 215 ผลงาน

ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนที่มีความสนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 กำหนดตัดสินผลงาน วันที่ 1-20 พ.ค. 64 และจะคัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดลง Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวต เพื่อชิงรางวัล Popular Vote ระหว่างวันที่ 21 -31 พ.ค. 64 จากนั้นจะประกาศผลการประกวด วันที่ 1 มิ.ย. 64 เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3kzwZt2