“โฆษกยธ.”ย้ำเป็นแค่หน่วยงานปลายน้ำ อำนาจให้ประกันตัวอยู่ที่ศาล ยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ยึดมั่นในความถูกต้อง เร่งทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม

ที่กระทรวงยุติธรรม กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นำโดย น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับหนังสือ โดยทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ได้เรียกร้องให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัว นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายอานนท์ นำภา และผู้ต้องหาทางการเมืองทั้งหมด

นายวัลลภ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของอำนาจตุลาการในการใช้ดุลพินิจในการให้ประกันตัวว่าจะได้หรือไม่ อีกทั้งศาลยุติธรรมได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมไปตั้งแต่ พ.ศ.2543 จึงไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมแล้ว ดังนั้น การพิจารณาคดีต่างๆ รวมถึงการพิจารณาคดีอาญาย่อมอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาล กระทรวงยุติธรรมจะมีบทบาทดำเนินการบังคับตามคำพิพากษาของศาล โดยขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา การออกหมายจับ เป็นกรณีที่ตำรวจจะต้องไปขออำนาจศาลดำเนินการทั้งสิ้น เมื่อผู้ถูกจับอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้ว ตำรวจจะนำตัวมาส่งศาลในเขตอำนาจ การสั่งให้ควบคุมตัวระหว่างดำเนินคดีอยู่ในอำนาจของศาลเช่นกัน โดยบุคคลเหล่านี้จะอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำหากไม่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งนี้การจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ย่อมเป็นอำนาจของศาลในการพิจารณามีคำสั่ง กระทรวงยุติธรรม ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ ในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลเหล่านั้นได้ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

“กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานปลายน้ำ ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมเน้นทำงานเชิงรุกในการเข้าถึงประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย ให้บริการประชาชนเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับ พัฒนากระบวนการต่างๆจนดีขึ้นกว่าเดิม ยืนยันว่าเราจะเดินหน้าเคียงข้างประชาชน ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำมาตลอด” นายวัลลภ กล่าว