กรมพัฒน์ฯ ชวนธุรกิจโลจิสติกส์ยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 หลังธุรกิจขนส่งติดกลุ่มดาวเด่นช่วงโควิด-19 คาดยังบูมไม่หยุด! ชี้ต้องแข่งกันที่มาตรฐาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล รองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของธุรกิจขนส่งให้มีความน่าเชื่อถือบนมาตรฐานสากล แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การสัมมนาสร้างความรู้และทักษะการนำมาตรฐาน ISO 9001 ไปใช้ดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและให้คำปรึกษาโดยตรง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ www.dbd.go.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาและเปิดเผยธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองในปี 2564 โดยกลุ่มธุรกิจที่ถือว่ามาแรงและมีแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นอันดับต้นๆ คือ ธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกส์และบรรจุภัณฑ์ อาทิ รับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) ขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) และออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

อธิบดี กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมืออาชีพรองรับการขยายตัวในธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งในอนาคตธุรกิจจะเป็นการแข่งขันด้วยคุณภาพการบริหารจัดการและความน่าเชื่อถือที่ผ่านรับรองจากมาตรฐานสากล จึงได้จัดโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมได้แก่

1) กิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ” มีกำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี, ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เช่น ตัวแทนรับจัดสินค้า, ผู้ให้บริการขนส่ง, ให้เช่า คอนเทนเนอร์/คลังสินค้า และให้บริการพิธีการศุลกากร เป็นต้น”

2) “กิจกรรมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้มีระบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564”

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารคุณภาพและขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง มีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการให้คำปรึกษาได้อย่างตรงจุด และเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีกรรมการผู้มีอำนาจ/หุ้นส่วนผู้จัดการอย่างน้อย 2 ใน 3 เป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และไม่เคยผ่านการรับรอง ISO 9001 ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ

สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามที่กำหนด ผ่าน www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล์ logisticsdbd@gmail.com

ทั้งนี้ “จากข้อมูลปี 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนาโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 643 ราย” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด