กทม. ตั้งเป้ายกซากรถในที่สาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน ก.พ.64

วันที่ 16 ก.พ. 64 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจการจัดเก็บซากยานยนต์ (ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่เขตพระนคร ว่า วันที่ 16 ก.พ. 64 กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำราญราษฏร์ และสน.ชนะสงคราม ร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายในซอยศิริพัฒ์ จำนวน 3 คัน ซอยลงท่า ถนนตีทอง จำนวน 1 คัน และซอยสามเสน 8/1 จำนวน 1 คัน (พื้นที่สน.ชนะสงคราม) รวมจำนวน 5 คัน ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบติดตามเจ้าของรถและตรวจสอบผู้ครอบครองรถจากฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกแล้วไม่พบเจ้าของ และได้ทำการประสานกับสน.ท้องที่

เพื่อขอทราบว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่รถในคดี เขตฯ จึงติดประกาศสำนักงานเขตพระนครให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน ซึ่งบัดนี้เกินกำหนดแล้ว จึงได้ประสานรถยกจากกองโรงงานช่างกล เพื่อนำซากรถยนต์ไปเก็บ ณ สถานที่เก็บของกลาง เขตหนองแขม เป็นการชั่วคราว เพื่อรอเจ้าของมารับคืนหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.สำราญราษฏร์ และสน.ชนะสงครามเพื่อเป็นหลักฐาน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม. ดำเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาและสำนักงานเขตสำรวจ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ.64) มีจำนวนรวม 864 คัน ปัจจุบันเคลื่อนย้ายแล้ว โดยรวมของเขตพระนครวันนี้ มีจำนวน 832 คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 761 คัน และเขตเคลื่อนย้าย จำนวน 71 คัน คงเหลืออีก 32 คัน โดยจะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือต่อไป ซึ่งภายในสัปดาห์นี้กำหนดทำการยกซากรถในพื้นที่ 3 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตบางเขน และเขตสวนหลวง รวมจำนวน 20 คัน ส่วนที่เหลืออีก 12 คัน จะทยอยเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนก.พ.64 นี้ แต่อาจมี 3-4 คัน ที่ต้องรอครบกำหนดตามประกาศที่ติดซากรถ อาจเริ่มยกในต้นเดือนมี.ค. 64 สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบอย่างเช่น สถานที่จัดเก็บซากรถ ขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ของสำนักสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงขยะหนองแขม มีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ทำการปรับปรุงพื้นที่ พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV สามารถรองรับซากรถได้ 200 คัน ซึ่งน่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บซากรถได้

ทั้งนี้ ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่า สำหรับหลายท่านที่แจ้งเบาะแสเข้ามา ในกรณีที่ซากรถอยู่ในที่สาธารณะ กทม. สามารถดำเนินการได้ทันที แต่หากอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่น หรือพื้นที่เอกชน กรณีดังกล่าวมีข้อจำกัด กทม. ต้องได้รับการร้องขอจากเจ้าของพื้นที่ จึงจะเข้าดำเนินการได้ แต่ยืนยันว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเร่งดำเนินการยกซากรถในที่สาธารณะให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย