สสว.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อโอกาสในประกอบธุรกิจ

สสว.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อโอกาสในประกอบธุรกิจ ที่ thaismegp.com สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ OSS สสว. นนทบุรี โทร. 0639029363