ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ จำนวน 14 ราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 14 ราย พร้อมกันนี้ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีเมตตาร่วมมอบปัจจัยสมทบค่าเดินทางแก่นักเรียนทุนพระราชทานทุกราย โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

โดยประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน ๑๔ ราย เป็นเงินรวม 310,000 บาท ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน ได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

นายภานุ แย้มศรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัย จำนวน 14 ราย เป็นเงินรวม 310,000 บาท จึงขอให้นักเรียนทุนพระราชทานฯทุกคน นำไปใช้ในการเรียนอย่างมีคุณค่า มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผล เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป