สธ.ชื่นชมศูนย์โรคหัวใจ รพ.พัทลุง บริการครบวงจร ลดรอคอย เพิ่มการเข้าถึงการรักษา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพัทลุง ชื่นชมการดำเนินงานศูนย์โรคหัวใจครบวงจร ช่วยลดการเสียชีวิต ลดรอคอย เพิ่มการเข้าถึงการรักษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพัทลุง ว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงาน รวมถึงได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสมาร์ท ฮอสปิตอล (Smart hospital) ตามนโยบายไทยแลนด์  4.0 ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การลดใช้กระดาษในแผนกผู้ป่วยนอกการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูลการรักษา การจัดการระบบคิวนอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลนำร่องในการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับบริการ ณ จุดบริการบัตร ทุกชั้น หน้าห้องตรวจ(Smart IDHospital) จนได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี 2561 และขอชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์โรคหัวใจ ที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจครบวงจร ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราชตอนล่าง ให้เข้าถึงบริการตรวจ รักษาโรคหัวใจ ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดระยะเวลารอคอยการรักษา และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า ก่อนที่โรงพยาบาลพัทลุงจะเปิดศูนย์โรคหัวใจผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  ซึ่งต้องประสบกับปัญหาการรอคอย และความแออัดในโรงพยาบาลที่รับส่งต่อเมื่อได้เปิดให้บริการศูนย์โรคหัวใจและพัฒนาเป็นศูนย์ที่ครบวงจรแล้วพบว่าสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งผู้ป่วยยังได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดการรอคอย ใกล้บ้านลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และสามารถเข้าถึงบริการได้เป็นไปตามสิทธิ์อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการสวนหัวใจ (Coronary Artery Angiography-CAG) การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด (PCI) การตรวจและรักษาผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวน (Peripheral Intervention) การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ และฝังเครื่องกระตุกหัวใจ (Pacemaker ,ICD) การตรวจทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study : EP Study) การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (CABG & Valve replacement surgery) และ Occlusion Device โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 17 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชม. มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วกว่า 1,500 ราย