บีทีเอส ร่วมกับ เขตคลองสาน กรุงเทพธนาคม และไอคอนสยาม ผนึกกำลังจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีเจริญนคร นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร.อ.ภักดี ผ่องใส ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมผู้บริหารจาก กรุงเทพธนาคม ร่วมเปิดกิจกรรมจิตอาสา นำทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ และเอกชนรวมกว่า 80 คน ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมตามจุดต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าสายสีทองทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)