ส.อ.ท. จัดพิธีบวงสรวงก่อนสร้างโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร รองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อ COVID-19 บนพื้นที่ 49 ไร่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.09 น. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและพระแม่ธรณี เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม ตามโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 บนพื้นที่ 49 ไร่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เจ้าของพื้นที่ 49 ไร่ นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามเฟสแรก ขนาด 200 เตียง มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท เพื่อรองรับการรักษาแรงงานและประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 ถือเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ของจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคมนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 เชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร และยังพบผู้ติดเชื้ออยู่เป็นระยะๆ จากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีศูนย์ห่วงใยคนสาครทั้งหมด 9 ศูนย์ สภาอุตสาหกรรมฯเล็งเห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครยังขาดแคลนสถานที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 อีกมาก จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ระดมทุนเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม (ระยะที่ 1) แบบ Prefabrication ขนาด 200 เตียง มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท บนพื้นที่ติดถนนพระราม 2 จำนวน 49 ไร่ ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีสถานที่กักตัวและรับการรักษา คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐและจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง นับเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 โดยมีกำหนดเปิดใช้งานต้นเดือนมีนาคมนี้

สำหรับพิธีบวงสรวงการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ในวันนี้ มีภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนาม อาทิ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สนับสนุนที่ดิน 49 ไร่ เชิงสะพาน ท่าจีน, นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง, ผู้แทนมูลนิธิเมืองไทยยิ้มและเมืองไทยประกันชีวิต, นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด, ผู้แทนจากบริษัทยูไนเต็ดฟูดส์ และนายภากร วงศาริยวานิช บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม” เลขที่บัญชี 009-171-5830 หรือเข้าไปที่ www.fti.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภโชค ครุฑซ้อน โทร. 0-2345-1054