“กรมฝนหลวงฯ!! ทำบุญพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่!!

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:10น. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำบุญเนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 น้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร. ผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 1,771,892.28 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป

นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาจากศาสตราจารย์ ดร.มานิต และศาสตราจารย์ ดร.ราณี เชื้อทวีกุล ประธานคณะกรรมการ ศูนย์การค้านานาชาติ ซิตี้คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร จำนวน 40,000 บาท ให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได่แก่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 ,โรงเรียนสังวาลวิทยา,โรงเรียนศรีเรนูห์และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท  ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก  มีลานจุดชมวิวมองเห็นทิวทัศน์สวยงามทั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามากราบไหว้สักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วโลก!!