สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา และขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด