กรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานประเพณีปลอดเหล้าในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และชุดปกครองจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์″ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2561 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งงานนี้เป็นประเพณีที่ดีงามและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการแสดงประวัติการดำเนินวิถีชีวิต และผสมผสานการแสดงศิลปวัฒนธรรมลงในฉากการแสดงของช้าง เพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวสุรินทร์

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม โดยไม่พบผู้กระทำความผิด สำหรับการจัดงานบุญปลอดเหล้าจะสามารถทำให้ลดจำนวนครั้ง และความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมถึงลดการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นภายในงานได้ หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th”  หรือโทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 …..

 

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค